/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

/Вершины в тумане, и снег выпал ночью в горах. И я на тропинке стою и неведом мне страх./

Xem: 2095

[20-02-2014]

/Проверено временем,. Испытано чувствами:/

Xem: 2091

[20-02-2014]

Bài thơ tình nổi tiếng của đại thi hào Puskin ЗИМНЯЯ ДОРОГА đã được đọc giả nhiều nước ngưỡng mộ

Xem: 2207

[20-02-2014]