/Ví bằng về được tuổi anh. Tôi mang bán cả kinh thành chuộc yêu/ Thơ Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

/Вершины в тумане, и снег выпал ночью в горах. И я на тропинке стою и неведом мне страх./

Xem: 2276

[20-02-2014]

/Проверено временем,. Испытано чувствами:/

Xem: 2300

[20-02-2014]

Bài thơ tình nổi tiếng của đại thi hào Puskin ЗИМНЯЯ ДОРОГА đã được đọc giả nhiều nước ngưỡng mộ

Xem: 2397

[20-02-2014]