/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

ПУТЬ ПО ФАРВАТЕРУ - ĐƯỜNG THEO LUỒNG LẠCH

Korgiov Vladimir, hiện là Phó Thư ký Hội Nhà văn vùng Altai, Liên bang Nga.

Коржов Владимир Михайлович, заместитель ответственного секретаря Алтайской краевой писательской организации. Korgiov Vladimir, hiện là Phó Thư ký Hội Nhà văn vùng Altai, Liên bang Nga.

Владимир Михайлович Коржов
 
ПУТЬ ПО ФАРВАТЕРУ
 
Печаль холодная струится
На паутину сентября.
И словно раненая птица,
Трепещет алая заря.
 
Любви и грусти не измерить
В моей несломленной стране…
Уж веры нет, но надо верить,
Не оставаясь в стороне!
 
@@@
 
Vladimir Mikhailovich Korgiov
 
ĐƯỜNG THEO LUỒNG LẠCH
 
Buồn lạnh chảy thành tia
Trên trang mạng tháng chín.
Chim bị thương lên tiếng
Bình minh đỏ lung linh.
 
Không đo được buồn, tình
Trong vẹn nguyên đất nước…
Tin mất, nhưng cần nhất
Không đứng ở ngoài lề!
 
Dịch (перевод): 2011
 
@@@
 
Владимир Михайлович Коржов
 
НАД ОБЬЮ
 
Блеснуло лето чебаком
и сплавилось в туман.
Осенний дым, осенний сон
не болен я, не пьян…
 
Стою на краешке земли –
волнистая печаль.
Застыло облако вдали,
как бабушкина шаль.
 
@@@
 
Vladimir Mikhailovich Korgiov
 
TRÊN SÔNG OBI
 
Cá lăng mùa hè óng ánh
Lung linh trong làn sương dày.
Giấc mơ thu, làn khói trắng
Tôi không mộ, cũng chẳng say…
 
Hôm mình đứng trên bìa đất
Nỗi buồn gợn sóng trào dâng.
Mây trời xa xa ngưng kết
Như già choàng chiếc khăn san.
 
Dịch (перевод) 2011: Tô Ngọc Thạch