/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

/Nghề hai năm chín việc. Biết năm nao phát tài/. Thơ DXX

Xem: 39

[16-05-2022]

Tiếc là không ghi âm ghi hình những cuộc tiếp xúc đó để có tư liệu soạn phim hài.

Xem: 37

[14-05-2022]

/Ngày hiền mẫu không còn mẹ trên đời. Thương nhớ mẹ, mẹ của con, mẹ hỡi…/ Thơ NNg

Xem: 85

[08-05-2022]

/Vần thơ cha khóc thương con. Ngàn năm sau mãi vẫn còn tiếng kêu.../ tHƠ pnt

Xem: 100

[02-05-2022]

/Trung Hoa Võ Tòng, Trung Hoa Lý Bạch. Lại là Trung Hoa từ tuổi nhỏ ta yêu.../ Thơ LQV

Xem: 107

[22-04-2022]

/Gió khuya cong cớn từng cơn lạnh. Nhợt nhạt môi hường lúc tàn canh./ Thơ ĐXX

Xem: 165

[16-04-2022]

Những dấu ấn của Minh Mạng cũng sẽ là căn cứ để hậu thế xem xét.

Xem: 148

[06-04-2022]

Mà sai lầm của nó, nếu có, sẽ rất khó sửa chữa, nếu không nói là hoàn toàn  không có khả năng sửa chữa, như đã xảy ra. ./.

Xem: 134

[27-03-2022]

Dĩ nhiên hội thảo này, với nhiều trang Kỷ yếu đã in, có những thành công đáng ghi nhận ở nội dung khác, nhưng  đó không thuộc về  bài viết của tôi.

Xem: 179

[04-03-2022]

/Trời ơi! Vàng đến thế này. Mà sao đen bạc vẫn đầy thế gian.../ Thơ TNM

Xem: 274

[02-03-2022]