/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cọt trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

/Thức nhớ em hoài, trăng khuất không biết nữa. Nhìn khắp thiên hà càng da diết yêu thêm./ Thơ PNT

Xem: 67

[04-02-2023]

/Những quân Tham Nhũng thôi đừng đến. Văn Miếu không là chốn bay chơi./ Thơ NK

Xem: 93

[04-02-2023]

/Vui nhất Xóm Thơ Câu lạc bộ. Tự khen / tự sướng rượu bia tràn…/ Thơ NK

Xem: 145

[19-01-2023]

/Bếp lửa tắt, lui cui đời goá bụa. Chẳng còn người để nhớ, để chờ tin.../ NHH

Xem: 155

[18-01-2023]

/Thương cô cháu nhỏ đi trải nghiệm. trên Phăng Xi Păng tuyết trắng ngần./ thơ NK

Xem: 163

[18-01-2023]

Thời khốn khó, bất luận trưa hay tối, cha con người một chén, hân hoan đớp, cơm tiêu chuẩn lấm tấm ít cọng hành;

Xem: 507

[10-01-2023]

/Cuộc chơi diễn chỉ nửa chừng. Gầm gào chi để nửa mừng nửa đau/. Thơ DXX

Xem: 202

[01-01-2023]

/Thương ai độc ẩm Xuân lẻ bóng. Một chén trà xanh , một cành Mai/. Thơ NK

Xem: 232

[01-01-2023]

Có hai câu thơ được gắn ở hai bên cánh gà Quảng trường Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Vĩnh Bảo

Xem: 295

[21-12-2022]

/Lão thơ thẩn 85 chừng vẫn trẻ. Khấp khởi về ăn Tết ở Nhà Quê./ Thơ NK

Xem: 294

[20-12-2022]