/Ví bằng về được tuổi anh. Tôi mang bán cả kinh thành chuộc yêu/ Thơ Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

/Nén bức xúc, mỗi công việc đều vì xây Đất Nước. Cho con tàu Cao tốc bứt lên nhanh.../ Thơ NK

Xem: 1135

[18-05-2018]

/Nhưng xin chớ lợi dụng niềm tin ngây thơ. Mà kiếm chác. Khi tiền bạc vô luân ứ đầy. Là mất hết nhân tâm!.../ Thơ HC

Xem: 1137

[17-05-2018]

Bài thơ của một người yêu nước mình ký bút danh Trần Vàng Sao, sáng tác tháng 12.1967 và được chọn là một trong 100 bài thơ Việt Nam xuất sắc thế kỷ 20.

Xem: 1141

[11-05-2018]

/Donald Trump hung hăng...đừng ảo tưởng. Đế Quốc/ Bành trướng còn là còn họa Chiến tranh/. Thơ NK

Xem: 1184

[08-05-2018]

/Kìa! Nửa đêm chụm tay khều lửa. Kìa! Tiếng khèn réo rắt chiều mưa/ Tho DXX

Xem: 1283

[04-05-2018]

/Theo chân Bác...Quân dân ta xốc tới. Để muôn đời Đại Cồ Việt xanh tươi/. Thơ K.Ng

Xem: 1281

[28-04-2018]

/Mau lai tỉnh hỡi các Văn Nghệ sĩ. Vào @ sáng tác để nuôi thân ?!/ Thơ NK

Xem: 2197

[20-04-2018]

/hơi người thơi thới trời mây. không gì thật hơn ánh nhìn màu trắng./ Thơ LTM

Xem: 2434

[18-04-2018]

/Gái Xuất khẩu rộn ràng mua áo cưới. Ra rả Đài bàn thảo 4 chấm O/ tHO nk.

Xem: 1753

[13-04-2018]

/Đăm đăm đôi mắt dặm trường. Bạn đi... Ba sáu phố phường còn ai?/

Xem: 1718

[28-03-2018]