/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

/Thổi kèn vội vã hóa liều. Mảnh đời đen trắng lại tiêu mất rồi!/ Tho PXX

Xem: 2102

[18-04-2023]

/Ba bà mà dạng chân ra. Một ông đứng giữa mà tra cặc vào/ Cao dao

Xem: 5401

[29-01-2023]

/“Anh” là “eng”, “cô” là “O”. “Mun” trong bếp củi là “tro bếp” mà…/ NK

Xem: 4651

[28-03-2020]

/Từ bình minh dền hoàng hôn. Đàn ông cả nước xịt cồn bằng tay.../ Thơ BHT

Xem: 10959

[22-02-2020]

/Anh em văn nghệ hiểu cho. 70 năm sẽ giải to tà roành.../ Thơ TN

Xem: 3641

[31-12-2019]

Đêm tháng Chạp mù mịt sương khói và bụi mịn, kinh thành chìm khuất mơ hồ như có như không. Quỷ Côc tiên sinh nhìn lên bầu trời mà đôi mắt nhòa đi chẳng nhìn thấy gì

Xem: 4041

[28-12-2019]

Mỗi khi Trung Quốc xả thải thì các tỉnh biên giới Việt Nam chịu, các tỉnh biên giới xả thì Hà Nội chịu, còn Hà Nội xả thì không biết ai chịu.

Xem: 4121

[18-10-2019]

/Lễ hội mời bàn dân Thiên hạ... Xứng tầm mợ cả đẹp- kiêu- sang./ Thơ NK

Xem: 6869

[03-06-2019]

/Lãi nhất buôn “ghế” triều đình. Thứ nhì buôn Thánh tâm linh chùa chiền/ Thơ TA

Xem: 6947

[05-04-2019]

Cụ Tổ 6 đời nhà tôi ở mãi Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, trấn Sơn Nam (Nơi ấy có nghề chạm bạc nổi tiếng

Xem: 6234

[04-03-2019]