/Mùa hạ ve kêu như tiếng kèn vang vọng Bông giềng vườn hé ủ một trưa say/ Thơ Vũ Châu Phối.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

BUÔN GÌ LÃI NHẤT?

/Lãi nhất buôn “ghế” triều đình. Thứ nhì buôn Thánh tâm linh chùa chiền/ Thơ TA

BUÔN GÌ LÃI NHẤT?

(Ca dao đời mới)
.

Lãi nhất buôn “ghế” triều đình

Thứ nhì buôn Thánh tâm linh chùa chiền

Thứ ba ma túy dạng viên*

Thứ tư vũ khí ăn liền Nga – Hoa**

__________

*Ma túy tổng hợp

**Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ

 

(Thơ vui do Thi An sưu tầm)
.
.
                     Chân dung Lã Bất Vi