/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

GỬI HÀ NỘI

Mỗi khi Trung Quốc xả thải thì các tỉnh biên giới Việt Nam chịu, các tỉnh biên giới xả thì Hà Nội chịu, còn Hà Nội xả thì không biết ai chịu.

GỬI HÀ NỘI

.
       Theo số liệu của ngành y tế thì Hải Phòng và Thái Bình là hai tỉnh có số lượng người ung thư cao nhất phía Bắc. Theo tôi thì nguồn nước bị ô nhiễm là nguyên nhân chính. Nước đây không chỉ có nước uống, nước sinh hoạt mà còn là nước cung cấp cho ruộng đồng, ao hồ, sông ngòi.. để nuôi trồng các loài thực vật, động vật trên cạn cũng như dưới nước…

       Mỗi khi Trung Quốc xả thải thì các tỉnh biên giới Việt Nam chịu, các tỉnh biên giới xả thì Hà Nội chịu, còn Hà Nội xả thì không biết ai chịu. Mong các cấp chính quyền từ TW đến địa phương quan tâm???
.
NGHỊCH LÝ
.
HÒA BÌNH THẢ TÝ DẦU ĐEN
THỦ ĐÔ OAI OÁI KÊU LÊN TẬN TRỜI
HÀ NỘI ĐỦ THỨ TRÊN ĐỜI
XẢ VUNG TÝ MẸT DƯỚI XUÔI NGẬM MỒM???
.

Không có mô tả ảnh.

TA