/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

ĐỐ TỤC GIẢNG THANH

/Ba bà mà dạng chân ra. Một ông đứng giữa mà tra cặc vào/ Cao dao

ĐỐ TỤC GIẢNG THANH (CA DAO TỤC NGỮ CỔ)

.

1- Rau âm phủ nấu với mủ L… tiên

Ngựa Cao Biền nấu với ả L… treo

(Giải đố: măng nấu với rươi và cua nấu với khế)

Đây là món ăn nổi tiếng nhất của Hải Phòng

 

2- Ba bà mà dạng chân ra

Một ông đứng giữa mà tra cặc vào

(Giải đố: Gầu sòng tát nước)

 

3- Ba ông ngồi ghế

Một ông cậy thế một ông cậy thần

Một ông tần ngần đút B… vào bếp?

(Giải đố: Bễ thổi lửa)

 

4- Bốn chân mà lại có đuôi

Đầu như đầu B… lưng lại gù lưng

(Giải đố: Con chuột)

 

5- Canh một thì trải chiếu ra

Canh hai bóp vú canh ba rờ L…

Canh tư thì lắc om xòm

Canh năm cuộn chiếu ẵm con mà về

(Giải đố: Người kéo vó)

 

6- Còn bé cho ăn cho chơi

Ngày sau khôn lớn mọc B… ngang lưng

(Giải đố: Cây ngô)

 

7- Chấm chấm mút mút, đút vào lỗ tròn

Hai cái lông L…, cái dài cái ngắn

(Giải đố: Xỏ kim)

 

8- Chửa chết đã đem đi chôn

Chửa ra đến ngõ vạch L… xem ghe

(Giải đố: Người cầm bó rơm đi xin lửa)

 

9- Gày gò với bốn cái xương

Cái dải thòng lõng nhớ thương B… dài

(Giải đố: Cái vó)

 

10- Không chân không tay, mà hay mó L...

(Giải đố: Cái nia)

 

11- L… già ăn với cà kheo

Lại thêm cặc lõ và đèo nắm lông

(Giải đố: Miếng trầu)

 

12- L… già da dính tận xương

Váy xanh mỏng mảnh lại thương B… dài

(Giải đố: Cối giã gạo)

 

13- Lù lù như mu L… chị

Lị sị như đầu B… tôi

Ngày thời đi khắp mọi nơi

Đêm đêm lại chui vào mu L… chị

(Giải đố: Con rùa)

 

14- Mình bằng quả chuối tiêu

L… bằng vỏ trấu, lỗ bằng cái niêu

(Giải đố: Con chuột)

 

15- Người thì cao lớn trượng phu

Đóng mười lần khố trật cu ra ngoài

(Giải đố: Cây chuối có hoa)

 

16- Vừa bằng cổ tay đâm ngay vào L…

Gặp ông quan ôn bỏ L… mà chạy

(Giải đố: con chuột và con mèo)

 

17- Bốn cô trong tỉnh mới ra

L… cô trắng hếu như hoa ngó cần

Ông lão tẩn ngẩn tần ngần

B… ông cỏng tếch như cần câu rô

(Giải đố: Bộ ấm chén)

 

18- Ông nằm dưới

Bà nằm trên

Ông cỏng B… lên

Bà rên ử ừ

(Giải đố: Cái cối xay)

 

19- Cái L… với bốn cái lông

Có hai người kéo bập bồng hai bên

(Giải đố: Tát nước)

 

20- L… tôi thì để đầu hè

Tự nhiên anh đến anh đè lên tôi

Không cho thì bảo là tồi

Cho thì nhớt nhát cả người tôi ra

(Giải đố: Hòn đá mài)

 

21- Hai đầu sáu cẳng

B… đặt trên lưng

(Giải đố: Người cưỡi ngựa)

 

22- Con L… ngâm nấu với lá thúi địt (tên gọi ở miền Nam)

(Giải đố: Con trai nấu với lá mơ)

.

(Ngọc Tô sưu tầm)