/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

LÀM DÂU ĐÌNH BẢNG

/Lễ hội mời bàn dân Thiên hạ... Xứng tầm mợ cả đẹp- kiêu- sang./ Thơ NK
Thơ vui :
              LÀM DÂU ĐÌNH BẢNG
(Tăng: Các cô gái Thiên hạ lấy trai Đình Bảng)
                            *
              " Vật thú Đình Bảng thê" (1)
                         --------
         Em đã theo anh về Đình Bảng
        "Thưa thày, thưa đẻ " ở làm dâu (2)
         Lề thói ngàn năm dân Kẻ Báng
         Nhẫn nhịn lựa theo tự buổi đầu.
                            *
         Gái Cảng nhập gia tình ý khéo
         Chồng yêu...ngứa mắt mấy "bà cô" (3)
         Dâu trưởng phải tay hòm, thìa khóa
         Mẹ chồng phó mặc cứ mà lo...
                            *
         Khó thật làm con Dâu Đình Bảng :
         - Lễ tang như đón rước cả làng
         - Lễ hội mời bàn dân Thiên hạ...
         Xứng tầm "mợ cả" đẹp- kiêu- sang.
  -------
( 1) Bắc Ninh tứ vật : 4 điều cấm kỵ ở đất Bắc Ninh xưa :
         "Vật giao Phù Lưu hữu
           Vật thú Đình Bảng thê
          Vật ẩm Đồng Kỵ thủy
           Vật thực Cẩm Giang kê "
        ( Chớ đánh bạn với người Phù Lưu - chợ Giầu
         Chớ lấy con gái Đình Bảng làm vợ
         Chớ uống nước làng Đồng Kỵ
         Chớ ăn thịt gà làng Cẩm Giang )
(2) Đình Bảng -( kẻ Báng và Chợ Giầu là 2 làng Buôn nổi tiếng ở Bắc
Ninh  nên lối sống rất khác các vùng thôn quê , do đó con Gái nơi khác
về làm Dâu rất khó khăn trong việc giao tiếp ứng xử ) ở Đình Bảng gọi
Bố mẹ là Thày đẻ ( xem "Vỡ đê" - Vũ Trọng Phụng)
 (3) Tục ngữ " giặc bên Ngô không bằng Bà Cô bên chồng.
             Đình Bảng , rằm tháng 3...