/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

HOẠN THƯ ĐỜI MỚI

Cách nay không lâu. Một bận anh bạn tôi đưa người tình lên tỉnh Hòa Bình và ngay đêm hôm ấy nhận được bài thơ ghen vui khá ấn tượng.

 

HOẠN THƯ ĐỜI MỚI

.

Thôi không chịu nổi nữa rồi

Một lần ông nói dối tôi lên rừng

 

Mấy em dân tộc khùng khùng

Người hôi miệng khú “cái vung” có mùi

 

Tay ông mó “ấy” sờ đùi

Rất nghi là đã cắm dùi vào nhau

 

Muôn đời tôi chẳng ghen đâu

Tức lên chửi đổng đôi câu sướng mồm?

 

Y.H