/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

Đã tuổi ngựa thì chạy ở dưới đất thôi cho đắc dụng, hợp với lẽ tự nhiên của đạo Trời Đất lại viển vông đòi vút bay tận trời cao.

Xem: 448

[11-06-2022]

Dân tộc Việt Nam mãi mãi tự hào về Hồ Chí Minh, nền văn minh nhân loại của thế kỷ XX này luôn tự hào có một vĩ nhân ...

Xem: 390

[09-06-2022]

/Thì nào có ngọng có câm. Chỉ vì nhẫn nhịn mà thâm nát chiều./ Thơ ĐX

Xem: 524

[03-06-2022]

/Nghề hai năm chín việc. Biết năm nao phát tài/. Thơ DXX

Xem: 654

[16-05-2022]

Tiếc là không ghi âm ghi hình những cuộc tiếp xúc đó để có tư liệu soạn phim hài.

Xem: 481

[14-05-2022]

/Ngày hiền mẫu không còn mẹ trên đời. Thương nhớ mẹ, mẹ của con, mẹ hỡi…/ Thơ NNg

Xem: 644

[08-05-2022]

/Vần thơ cha khóc thương con. Ngàn năm sau mãi vẫn còn tiếng kêu.../ tHƠ pnt

Xem: 592

[02-05-2022]

/Trung Hoa Võ Tòng, Trung Hoa Lý Bạch. Lại là Trung Hoa từ tuổi nhỏ ta yêu.../ Thơ LQV

Xem: 687

[22-04-2022]

/Gió khuya cong cớn từng cơn lạnh. Nhợt nhạt môi hường lúc tàn canh./ Thơ ĐXX

Xem: 698

[16-04-2022]

Những dấu ấn của Minh Mạng cũng sẽ là căn cứ để hậu thế xem xét.

Xem: 585

[06-04-2022]