/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cọt trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

/Thức nhớ em hoài, trăng khuất không biết nữa. Nhìn khắp thiên hà càng da diết yêu thêm./ Thơ PNT

Xem: 67

[04-02-2023]

/Những quân Tham Nhũng thôi đừng đến. Văn Miếu không là chốn bay chơi./ Thơ NK

Xem: 93

[04-02-2023]

/Vui nhất Xóm Thơ Câu lạc bộ. Tự khen / tự sướng rượu bia tràn…/ Thơ NK

Xem: 145

[19-01-2023]

/Bếp lửa tắt, lui cui đời goá bụa. Chẳng còn người để nhớ, để chờ tin.../ NHH

Xem: 155

[18-01-2023]

/Thương cô cháu nhỏ đi trải nghiệm. trên Phăng Xi Păng tuyết trắng ngần./ thơ NK

Xem: 163

[18-01-2023]

Trong văn hóa tín ngưỡng dân gian thì người Trung Quốc gọi năm Mão là năm con thỏ, còn Việt Nam gọi năm Mão là năm con mèo.

Xem: 171

[10-01-2023]

Thời khốn khó, bất luận trưa hay tối, cha con người một chén, hân hoan đớp, cơm tiêu chuẩn lấm tấm ít cọng hành;

Xem: 506

[10-01-2023]

Không phải đợi khi con cái gặp chuyện buồn, cha mẹ mới chia sẻ, mới nói chuyện. Việc nói chuyện với con cái,...

Xem: 150

[04-01-2023]

/Cuộc chơi diễn chỉ nửa chừng. Gầm gào chi để nửa mừng nửa đau/. Thơ DXX

Xem: 202

[01-01-2023]

/Thương ai độc ẩm Xuân lẻ bóng. Một chén trà xanh , một cành Mai/. Thơ NK

Xem: 232

[01-01-2023]