/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

CHẲNG CÒN LỜI ĐÁP TRÁI TIM

/Все кончено... И песнь моя несется. В пустую ночь, где больше нет тебя./ Tho HP

Анна Андреевна Ахматова (1889 – 1966)

 

"И сердце то уже" 

Памяти Н.П. 

И сердце то уже не отзовется 
На голос мой, ликуя и скорбя. 
Все кончено... И песнь моя несется 
В пустую ночь, где больше нет тебя.

 1953

@

 

Anna Andreevna Akhmatova (1889 – 1966)

 

CHẲNG CÒN LỜI ĐÁP TRÁI TIM

Kỷ niệm N.P.

 

Chẳng còn lời đáp trái tim

Buồn vui lẫn lộn giọng em thăng trầm

Thôi rồi… Khúc hát âm thầm

Tan vào đêm trống… cõi trần không anh.

1953

 NGỌC TÔ dịch