/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

THƠ "QUA MIẾU TRÌNH TUYỀN" CỦA LA SƠN PHU TỬ

La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp danh sỹ thời Lê trung hưng là người vốn đả kích kịch liệt Nguyễn Văn Thái và Phạm Đình Tả bị ép cung thay vua Lê viết chiếu nhường ngôi để Mạc Đăng Dung lên ngôi.
                  THƠ "QUA MIẾU TRÌNH TUYỀN" CỦA LA SƠN PHU TỬ
.
      La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp danh sỹ thời Lê trung hưng là người vốn đả kích kịch liệt Nguyễn Văn Thái và Phạm Đình Tả bị ép cung thay vua Lê viết chiếu nhường ngôi để Mạc Đăng Dung lên ngôi vào năm 1527, nhưng vẫn khen ngợi Nguyễn Bỉnh Khiêm hết lời qua bài thơ “Qúa Trình Tuyền miếu từ” (Qua miếu Trình Tuyền):
.
過程泉廟祠
羅山夫子
昔聞莫程泉
今到雪金濱
古舘餘蒼碣
遺庵止白雲
北江僧萬幸
南渡晉摻君
滔滔涿流決
真知有奇人
炎運勞揚救
姦雄出震方
宵山僧已去
白雲不可當
奧機參造化
閒氣告公王
片語全三姓
渾敦未異良
庵空碑亦尽
流洛雪金江

Quá Trình Tuyền miếu từ
La Sơn phu tử

Tích văn Mạc Trình Tuyền
Kim đáo Tuyết Kim tân
Cổ quán dư thương kệ
Di Am chỉ bạch vân
Bắc Giang tăng Vạn Hạnh
Nam độ Tấn Tham Quân
Thao thao trục lưu quyết
Chân tri hữu kỳ nhân
Viêm vận lao dương cứu
Gian hùng xuất chấn phương
Tiêu Sơn tăng dĩ khứ
Bạch Vân bất khả đương
Áo cơ tham tạo hóa
Nhàn khí kiếu công vương
Phiến ngữ toàn tam tính
Hồn đôn vị dị lương
Am không bi diệc tận
Lưu lạc Tuyết Kim Giang.

Dịch nghĩa (Hoàng Vũ):
QUA MIẾU TRÌNH TUYỀN

Xưa nghe tiếng Trạng Trình đời nhà Mạc
Nay đến bến sông Tuyết Kim
Quán cổ chỉ còn lại tấm bia đá phủ rêu xanh
Dấu vết Am chỉ có mây trắng
Bắc Giang có sư Vạn Hạnh
Bến đò Nam có Tấn Tham Quân
Nước sông cuồn cuộn chảy về xuôi
Có mấy ai được gọi là “chân tri” (hiểu rõ mọi điều)
Vận nước gặp phen khó đỡ
Phương Đông xuất hiện kẻ gian hùng
Chùa Tiêu sơn sư cũng bỏ đi rồi
Dẫu cho Bạch Vân cũng không đương nổi
Dù mưu cơ có thể tham dự vào tạo hóa
Cũng đành ôm chữ “nhàn” rời bỏ công danh
Dùng vài câu nói ngắn mà bảo toàn cho ba họ
Rất hồn nhiên nào mấy ai đoán được
Nay Am không còn mà bia đá cũng mất
Sông Tuyết Kim vắng vẻ đìu hưu.

Dịch thơ (Thi An):

Nay trở về sông Tuyết
Gặp nhà Mạc Trạng Trình
Quán văn rêu phủ mốc
Mây trắng vờn xa xanh

Kinh Bắc sư Vạn Hạnh
Đò Nam Tấn Tham Quân
Nước xiết trôi cuồn cuộn
Ai hiểu lòng tiền nhân

Vận nước gặp rắc rối
Phương Đông hiện gian hùng
Sư chùa Tiêu rời vội
Bạch Vân buồn rưng rưng

Cơ mưu cao ai tỏ
Thôi về ôm chữ “Nhàn”
Lời kín yên ba họ*
Ý chung còn miên man

Giờ am, bia đã mất
Đìu hiu Hàn Giang loang?
__________
* “Dùng vài câu nói ngắn mà bảo toàn cho ba họ” là nhắc đến những câu trả lời của Trạng Trình khuyên họ Mạc lên giữ Cao Bằng (Cao Bằng tuy tiểu, khả diên sổ thế), mách họ Nguyễn vào trấn giữ Thuận Hóa (Hoành Sơn nhất đái, khả dĩ dung thân), gợi ý cho họ Trịnh mượn danh nghĩa nhà Lê mà nắm lấy thực quyền, chứ đừng cướp ngôi (giữ chùa thờ Phật thì ăn oản)…
NGỌC TÔ
.


Có thể là hình ảnh về đang đứng, cỏ và cây

Nhà văn Ngọc Tô (trái) cùng Hoàng Vũ và nhà nho Đức Quảng tại đê bờ Hữu sông Hàn - Vĩnh Bảo


Có thể là hình ảnh về tượng đài

Bia đá Chiếu nhường ngôi hiện tại Khu vương triều nhà Mạc - Cổ Trai - Kiến Thụy - Hải Phòng