/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

ГЛУХОЙ ГЛУХОГО ЗВАЛ/CHÀNG ĐIẾC NỌ MỜI RA TÒA CHÀNG ĐIẾC

/Làm hôn lễ cho chàng tráng sĩ nọ. Dẫu con kia mắc tội ngấm ngầm”/. Thơ Puskin

Алексaндр Сергeевич Пушкин (1799 – 1837)

 

ГЛУХОЙ ГЛУХОГО ЗВАЛ

 

Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!» —
«Помилуй,— возопил глухой тому в ответ, —
Сей пустошью владел еще покойный дед».
Судья решил: «Чтоб не было разврата,
Жените молодца, хоть девка виновата».

 

1830

 

@@@

 

Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799 – 1837)

 

CHÀNG ĐIẾC NỌ MỜI RA TÒA CHÀNG ĐIẾC

 

Chàng điếc nọ mời ra tòa chàng điếc

Với quan tòa nghễnh ngãng cả hai tai

Chàng nọ kêu: “Con bò cái của tôi, nó bắt

“Đại xá cho! Chàng điếc kia lớn tiếng kêu hoài

Cánh đồng hoang nhà tôi có từ thời cố nội”.

Quan tòa phán: “Nhằm tuyệt diệt tà dâm,

Làm hôn lễ cho chàng tráng sĩ nọ

Dẫu con kia mắc tội ngấm ngầm”.

                           

                   Năm 1830

         To Нгок Тхать dịch (перевод): 1989