/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

“ВОРОН К ВОРОНУ ЛЕТИТ”- “QUẠ BAY ĐẾN BÊN NHAU”

Aleksandr Sergeyevich Pushkin (06/VI/1799 - 10/II/1837), là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Được tôn vinh là đại thi hào, Mặt trời thi ca Nga.

Aleksandr Sergeyevich Pushkin (06/VI/1799 - 10/II/1837),nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Được tôn vinh là đại thi hào, Mặt trời thi ca Nga. Ông đã có những đóng góp to lớn trong việc phát triển ngôn ngữ văn học Nga hiện đại và là biểu tượng của dòng văn học lãng mạn Nga thế kỷ 19.Алексa
ндр Сергeевич Пушкин (1799 – 1837)

 

“ВОРОН К ВОРОНУ ЛЕТИТ”

 

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
Ворон! где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?


Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.

 

Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.


Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого
Не убитого, живого.

 

@@@

 

Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799 – 1837)

 

“QUẠ BAY ĐẾN BÊN NHAU”


Quạ bay đến bên nhau

Chúng la ó làu bàu:

Ăn trưa ở đâu nhỉ?

Trong chúng ta ai tỏ?

 

Quạ rối rít mừng lời:

Trưa nay được đã đời;

Trong cánh đồng liễu trúc

Chàng hiệp sĩ nằm chết.

Tại sao? Kẻ nào giết?

Hỏi chim ưng biết liền

Chú ngựa chàng đen tuyền

Và cô chủ rất trẻ.

 

Chim ưng vào rừng nhỏ

Kẻ ác trên ngựa ô

Người yêu, cô chủ chờ

Chưa chết, đang còn sống.

 

        Tô Ngọc Thạch dịch (перевод): 1978