/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ... (Ветер подул, и ветка бамбука качнулась...)

/Дымка тумана светлой росою обернулась. Звуки песта Иен Тхаи гладят поверхность Таи Хо./

GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ... (Ветер подул, и ветка бамбука качнулась...)

 

Gió đưa cành trúc la đà,

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương,

Mịt mù khói tỏa làn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ

                                     (Ca dao)

 

@@@

 

Перевёл (TNT dịch) 15.08.2013

 

Ветер подул, и ветка бамбука качнулась...

Ветер подул, и ветка бамбука качнулась
Колокол Чан Ву приветствует утро Тхо Сыонг
Дымка тумана светлой росою обернулась
Звуки песта Иен Тхаи гладят поверхность Таи Хо.
 

Поэт То Нгок Тхать