/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cọt trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

В ПИВНОЙ - TRONG QUÁN BIA

/Тебе не пара эти алкаши».. И Бог мне говорит: «Иди, пиши,/
Зиновьев Николай Александрович
 
В ПИВНОЙ


«Иди отсюда, времени не тратя, -
Мне шепчет бес, - иди, твори в тиши.
Тебе не пара эти алкаши».
И Бог мне говорит: «Иди, пиши,
Но только помни: это твои братья».
 
@@@
 
Dinoviev Nhicolai Alecxangdrovich
 
TRONG QUÁN BIA
 
 
“Ra khỏi nơi đây, đỡ tiêu tốn thời gian
Quỷ thần thầm thào với tôi:
Đi đi, sáng tạo lúc bình an
Anh không phải là cặp đôi say xỉn nhất”.
Thượng đế ghé tai: “Hãy đi đi và viết
Nhưng nhớ một điều:
Đây là những người thân thuộc của anh”.
 
                                     TNT Dịch (Перевёл): 2005