/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

Город Барнаул -THÀNH PHỐ BARNAUL

Alekxandr Evgenievich Gavriuskin, sinh ngày 17 tháng 04 năm 1949 tại một làng ở Belokurich mới, quận Xmolen, vùng Altai.
Alekxandr Evgenievich Gavriuskin, sinh ngày 17 tháng 04 năm 1949 tại một làng Belokurich mới, quận Xmolen, vùng Altai. Ông là bác sĩ quân đội với quân hàm đại tá, đã xuất bản nhiều tập thơ
 
Александр Евгеньевич Гаврюшкин
Alekxandr Evgenievich Gavriuskin

Город Барнаул

THÀNH PHỐ BARNAUL
 
В Барнауле давно уже не был.
Почему мне так дорог Алтай?
Не могу я разгадывать ребус
Что же город, давай, помогай!
 
Barnaul, đã từ lâu tôi chưa trở lại.
Hai tiếng Altai sao thật thân thương?
Tôi không thể đoán được điều bí mật
Nào, hãy giúp gì cho thành phố quê hương!
 
Здесь Акинфий Демидов когда-то
Для Руси добывал серебро...
А река Барнаулка из злата
Колесо всё хранит, как добро.
 
Đây Akinphi Đemiđov* ngày trước
Đ nước Nga khai khoáng được bạc vàng
Con sông vàng Barnaulka chảy siết
Mọi bánh xe được giữ gìn như lòng tốt xênh xang.
 
То добро замечаю я в лицах
Горожан-барнаульцев родных.
Ты с Афинами можешь сравниться,
Написал же Тяньшаньский о них!
 
Tôi ghi nhớ tấm lòng lành từng khuôn mặt
Dân thị thành thân thuộc Barnaul
Người có thể sánh với Nữ thần** thiêng nhất
Chian Sanxky*** viết về họ kỹ hơn!
 
Об Афинах писал, о тебе ли...
Ныне можно всё это прочесть.
Кто-то пусть отдохнёт в Коктебеле,
Лучший отдых, поверьте мне, здесь!
 
Viết về Nữ thần, về Người hay ai khác
Có thể bây giờ tất cả đọc điều này.
Ai đó sẽ nghỉ Koktebel**** xa lắc
Chốn thiên đường, hãy tin mình đây!
 
Изобрёл паровую машину
Барнаульский Иван Ползунов.
Он историю нашу продвинул
Не на шаг, а на много веков
 
Người phát minh ra động cơ hơi nước
Ivan Poldunov***** nhà bác học thiên tài.
Ông dẫn lịch sử ta tiến lên phía trước
Không phải tấc gang mà mấy thế kỷ sáng soi.
 
Моя Родина малая, здравствуй!
И ты центр краевой Барнаул.
Мой Алтай голубой и прекрасный!
Здесь я в путь приготовил баул...
 
Quê hương thân yêu, gửi lời chào son sắt!
Barnaul, trung tâm của miền đất yêu thương.
Vùng Altai màu thiên thanh, tuyệt sắc!
Đây, tôi trên đường đã mang sẵn tráp rương…
 
__________
* Akinphin Đemiđov (1678 – 1745) là nhà sáng lập ra Nhà máy Công nghiệp Tuyển khoáng Altai, một trong những trung tâm đầu tiên của Nga và thế giới làm được ra bạc, khai thác được đồng, vàng và đá quý với số lượng lớn.
** Athens thủ đô của Hy Lạp, là trung tâm kinh tế, văn hóa và hành chính của đất nước, mang tên danh dự của nữ thần Athena.
*** Petr Petrovich Semenov-Tian-Shansky (1827 – 1914), nhà địa lý học, nhà thực vật học, thống kê học, nhà hoạt động chính trị và xã hội của Nga. Phó Chủ tịch các Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Nga (từ 1873) và Chủ tịch Hội côn trùng học Nga (1889). Thượng nghị sĩ của (nông dân) 2 Bộ của Chính phủ của Thượng viện (từ 1882). Thành viên của các công ty khai thác mỏ Nga (1900).
**** Koktebel, thị trấn nhỏ của Feodosia, vùng Krưm, Ukraina, một nơi nghỉ mát lý tưởng.
****** Ivan Polzunov (14/03/1728 – 27/05/1766), nhà bác học Nga, người phát minh ra động cơ hơi nước đầu tiên của Nga và thế giới động cơ hai xi-lanh.
 
Dịch (перевод): Tô Ngọc Thạch