/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cọt trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

Вершины в тумане - NHỮNG ĐỈNH CAO MÙ SƯƠNG

/Вершины в тумане, и снег выпал ночью в горах. И я на тропинке стою и неведом мне страх./

Анна Александровна Самойлова

 

Вершины в тумане

 

Вершины в тумане,

                и снег выпал ночью в горах.

И я на тропинке стою

                и неведом мне страх.

Я радуюсь солнцу,

                я вместе с ветрами пою.

Я слышу здесь, слышу…

                бессмертную душу мою!

@@ @

Samoilova Anna Alekxandrovna

 

NHỮNG ĐỈNH CAO MÙ SƯƠNG

 

Những đỉnh cao mù sương

Đêm tuyết giăng đầy núi

Trên lối mòn bối rối

Tôi không chút âu lo

 

Khấp khởi mặt trời nhô

Tôi hát cùng với gió

Rồi nghe đâu đây đó

Lời bất tử hồn mình!

Dịch (Перевёл): 2012

Poet: Tô Ngọc Thạch