/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cọt trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

ЖЕНЩИНА - NGƯỜI ĐÀN BÀ

/Проверено временем,. Испытано чувствами:/
Николенко Наталья Григорьевна

ЖЕНЩИНА

 
Проверено временем,
Испытано чувствами:
Изменчивость ветрена,
Верность искуственна.
Циничная женщина?
Но слишком манящая...
Мне мудрость завещана,
Я - настоящая!
 
@@@
 
Nhikolenko Natalia Grigorevna
 
 

NGƯỜI ĐÀN BÀ

 

Thử thách thời gian vơi

Tin cẩn một cảm giác

Đổi thay nổi nênh đời

Chung thủy giả tạo nhất

 

Người đàn bà quái ác?

Quyến rũ sức dư thừa…

Cho tôi anh minh khác

Mình – Chân thành trong mơ.

_____

Dịch (Перевёл): 01/XII/2012

Poet: Tô Ngọc Thạch