/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

ЕСЛИ В МИРЕ ТЫСЯЧА МУЖЧИН - NẾU TRÊN THẾ GIAN...

Bài thơ tình nổi tiếng thế giới của thi sỹ Liên Xô Gamzatov Rasul

Расул Гамзатович Гамзатов (08 сентября 1923 - 03 ноября 2003) - выдающийся советский аварский и российский поэт публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР (1959). Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской (1963) и Сталинской премии третьей степени (1952).

       Rasul Gamzatovich Gamzatov (08/IX/1923 - 03/XI/2003). Là nhà thơ nỗi lạc Nga và Avar Xô Viết, nhà chính luận và hoạt động chính trị. Nhà thơ nhân dân Đagestan, Anh hùng lao động Liên Xô (1974), giải thưởng Lenin (1963), giải thưởng Stalin hạng III (1952).

 

Гамзатов Расул Гамзатович (1923 - 2003)

 

ЕСЛИ В МИРЕ ТЫСЯЧА МУЖЧИН

 

Если в мире тысяча мужчин
Снарядить к тебе готова сватов,
Знай, что в этой тысяче мужчин
Нахожусь и я - Расул Гамзатов.

 

Если пленены тобой давно

Сто мужчин, чья кровь несется с гулом,
Разглядеть меж них не мудрено
Горца, нареченного Расулом.

 

Если десять влюблены в тебя
Истинных мужей, огня не спрятав,
Среди них, ликуя и скорбя,
Нахожусь и я - Расул Гамзатов.


Если без ума всего один
От тебя, не склонная к посулам,
Знай, что это - с облачных вершин
Горец, именуемый Расулом.

Если не влюблен в тебя никто
И грустней ты сумрачных закатов,
Значит, на базальтовом плато
Погребен в горах Расул Гамзатов.


 @@@
 

Gamzatov Rasul Gamzatovich (1923 - 2003)

NẾU TRÊN THẾ GIAN
MỘT NGHÌN ĐÀN ÔNG

 

Nếu trên thế gian có một nghìn đàn ông

Nhờ mai mối đến xin em dạm hỏi

Thì hãy biết trong những người đang đợi

Có tên anh Gamzatov Rasul.

 

Nếu từ lâu làm mê hồn đắm đuối em hơn

Một trăm đàn ông đang tràn đầy nhiệt huyết

Thì chắc chắn trong số này em biết

Người quê núi rừng mang tên gọi Rasul.

 

Nếu có mười người đang say đắm yêu em

Không giấu lòng nhiệt thành đàn ông đích thực

Trong số ấy vừa hân hoan, buồn bực

Có tên anh Gamzatov Rasul.


Nếu chỉ có một người mê mệt em hơn

Không nghiêng ngả trước những lời quyến rũ

Thì biết rằng từ ngọn núi cao mây ủ

Có người quê núi rừng mang tên gọi Rasul.


Nếu không còn ai nữa yêu em

Em âu sầu hơn hoàng hôn rồi đó

Thì có nghĩa trên cao nguyên đất đỏ

Yên giấc ngàn thu Gamzatov Rasul.

 

Tô Ngọc Thạch dịch (Перевёл): 1988