/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cọt trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

ПРЕДИСЛОВИЕ - LỜI GIỚI THIỆU

Thi sỹ Tô Ngọc Thạch với tập thơ dịch “Nắng bạch dương” cùng với các bài thơ dịch khác của mình,

 

ПРЕДИСЛОВИЕ


       Книга переводов вьетнамского поэта То Нгок Тхать "Береза в лучах солнца" является своеобразным отображением мира творчества русских поэтов. Она полна тепла, истинной любви и энтузиазма. Более чем из ста переведённых стихотворений русских поэтов, начиная с 18 века и до современных, То

Нгок Тхать выбрал для этой книги всего 54 стихотворения.

 

        В этом сборникe представлены переводы стихов таких поэтов, как Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, Фёдор Тютчев и Сергей Есенин, Сильва Капутикян и Расул Гамзатов, Николай Зиновьев и Станислав Золотцев, Владимир Круцко, Юрий Шмелёв, Ольга Журавлёва, Николай Переяслов. И современные Алтайские поэты: Владимир Коржов, Анна Самойлова, Александр Гаврюшкин, Татьяна Баймундузова, и Елена Безрукова.

 

         Это был многолетний труд c увлечением, и его итогом стала книга "Берёза в лучах солнца". Это первая книга переводов То Нгок Тхать. Но не первая книга о России. Поэт более десяти лет жил в России, учился, работал и привязался к "Земле берёзы". Считает Россию своей второй родиной и вспоминает о ней с трепетом и любовью. Воспоминания о России послужили яркой основой для 360 страниц мемуаров, озаглавленных "Скитание к чужой загранице"(1). Этa книга иллюстрирована великолепными богатыми пейзажами и содержит в себе большой объём информации, опыта, чувств.

 

        Поводом к написанию поэмы "Партита Сибири"(2) стали воспоминания и сильные эмоции и переживания. Она интересна по содержанию и наполнена дыханием жизни. В этой поэме новый тон стихов, поэзия перекликается с прозой.

 

      Несмотря на то, что у автора уже есть шесть сборников стихов: "Позвать лодочника", "Капля вспоминания", "Шаг в лучах солнца", "Протокол времени", "Реки текут", "Нотариус времени", - "Берёза в лучах солнца" - это дебютный сборник переводов русской поэзии на вьетнамский язык. Можно сказать, что появление этой книги закономерно.

       То Нгок Тхать, безусловно, является поэтом. Он влюблён в мир и созерцает его с почтением. Цепляется за волнение своего сердца и сочувствие, устремляется к встрече и к озарению. При работе с каждым автором, чьи стихи он переводил, в каждом стихотворении, которые сами по себе обаятельны, То Нгок Тхать старался подходить не формально, а почувствовать, принять мир автора и передать его читателям.

 

      То Нгок Тхать переводит и прозу, но к поэзии у него особое отношение. Он относится с уважением к тону, ритму авторов, придаёт большое значение семантике текстов. Особенно ответственно относится к воссозданию художественного образа. Он открывается душой, проникает в то время, когда стихотворение было написано, сливается с этим временем…

 

        Поэт То Нгок Тхать сборником переводов «Береза в лучах солнца», наряду с другими своими стихами, внёс особый вклад в развитие, как молодой Вьетнамской литературы, так и в культурный обмен великой Российской словесности с другими народами.

 

 

 

__________
(1) 
Очерки - Издательство Союза писателей, 2011 г.

 

(2)  Цитата: "поэма" - (Шаг в лучах солнца - Издательство Союза писателей, 2005 г.).

 

 

 

Россия, осень 2012 г.

 

Анна Самойлова, член Союза писателей РФ.

 

 

 

 @@@

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

 

       Tập thơ dịch “Nắng bạch dương” của nhà thơ Việt Nam Tô Ngọc Thạch là những hình ảnh đặc sắc về thế giới sáng tạo của các thi sỹ Nga. Tập thơ có được sự nồng say, tình yêu chân thành và đầy nhiệt huyết. Từ hơn 100 thi phẩm đã dịch của các thi sỹ Nga từ thế kỷ 18 đến hiện tại, Tô Ngọc Thạch đã chọn 54 bài cho tập.

 

      Trong tập thơ dịch này gồm các thi phẩm của các thi sỹ:  A. Puskin, M. Lermontov, F. Tyuchev, C. Yesenin, C. Kaputikyan, P. Gamzatov, Nh. Dinoviev, St. Zolotxev, V. Kruxko, I. Smelyev, O. Giuravlyeva,
N. Pereyaxlav và những nhà thơ đương thời vùng Altai như: V. Korgiov, A. Samoilova, A. Gavriuskin, T. Baimunduzova và E. Bezrukova.

 

       Đây là sự lao động miệt mài nhiều năm và thành quả đó của anh đã làm lên tập thơ “Nắng bạch dương”. Đây là tập thơ dịch đầu tay của Tô Ngọc Thạch, nhưng không phải là cuốn sách đầu tiên viết về nước Nga. Thi sỹ có hơn chục năm sống ở Nga, học tập, công tác và gắn bó với “xứ sở bạch dương”. Có thể nói, nước Nga là “quê hương thứ hai” của anh và những hồi tưởng về nước Nga với lòng xốn xang và say mê. Những ký ức về nước Nga làm sáng lên 360 trang bút ký trong tập “Trôi dạt cõi người”(1). Tập thơ này được minh họa bằng bức tranh sơn thủy sang trọng, xuất sắc và hàm chứa trong mình một dung lượng lớn của thông tin, thực nghiệm và cảm xúc.

 

        Đây là cái cớ để viết tập trường ca “Tổ khúc Xibia”(2) đã trở thành những hồi ức, lay động và cảm xúc mạnh. Nó thật thi vị theo từng nội dung và đầy hơi thở cuộc sống. Ở tập trường ca này mang một giọng điệu thơ mới, thơ nghiêng về văn xuôi.

 

       Mặc dầu tác giả đã có 6 tập thơ “Gọi đò”, “Giọt nhớ”, “Bước nắng”, “Biên bản thời gian”, “Những dòng sông cùng chảy”, “Công chứng thời gian”… “Nắng bạch dương” là tập thơ dịch đầu tay được chuyển thể từ thơ Nga sang thơ Việt. Có thể nói rằng, sự xuất hiện tập thơ dịch này là một tất yếu.

 

    Hiển nhiên, Tô Ngọc Thạch là một nhà thơ. Anh say đắm trong thế giới văn chương và chiêm ngưỡng nó với lòng quý trọng. Anh bám vào sau những rung động của trái tim mình và sự đồng cảm trong gặp gỡ và linh cảm. Trong tác phẩm của từng tác gia, thơ của ai đã dịch, trong mỗi thi phẩm có sức lôi cuốn mình, Tô Ngọc Thạch cố gắng không chỉ về hình thức, còn cảm nhận thế giới của tác giả để chuyển tải tới người đọc.

 

      Tô Ngọc Thạch từng dịch những trang văn xuôi, nhưng với thơ có một cách cư xử đặc biệt. Anh luôn coi trọng giọng điệu, tiết tấu của tác giả, bổ sung thêm giá trị lớn cho ngữ nghĩa bài viết; đặc biệt có trách nhiệm tới sự tái tạo những hình tượng nghệ thuật. Anh mở cửa tâm hồn, thâm nhập vào thời gian ấy, khi thơ được viết ra, hòa nhập cùng với thời gian này…

 

       Thi sỹ Tô Ngọc Thạch với tập thơ dịch “Nắng bạch dương” cùng với các bài thơ dịch khác của mình, đã góp phần vào sự cống hiến riêng biệt trong việc phát triển văn học Việt Nam, cũng như sự trao đổi nền văn hóa lớn của Nga với các dân tộc khác.

 

__________

(1) Tập bút ký, NXB. Hội Nhà văn, 2011

 

(2) Trích trường ca (Bước nắng, NXB. Hội Nhà văn, 2005).

 

 

 

Nước Nga mùa thu năm 2012

 

Nữ nhà văn Anna Samoilova

 

(Hội viên Hội Nhà văn Liên bang Nga).