/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

Да, я сказала: "Уходи"... Em bảo anh: “Cất bước!”

Kaputikyan, Silva Barunakovna (1919- 2006) là nhà thơ khá nổi tiếng
Kaputikyan, Silva Barunakovna (1919- 2006)


Да, я сказала: "Уходи"...
Em bảo anh: “Cất bước!”

Да, я сказала: "Уходи", -
Но почему ты не остался?
Сказала я: "Прощай, не жди", -
Но как же ты со мной расстался?

Em bảo anh “Cất bước”...
Sao anh lại ra đi?
Em bảo “Đợi làm gì”
Anh vội chuồn về trước?

Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?
 
Lời nói em trái ngược
Đôi mắt buồn lệ rơi
Sao anh tin vào lời?
Mà không tin vào mắt?
 
Dịch (перевод): 1986
Người dịch: Tô Ngọc Thạch