/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

ВЫ НА МЕНЯ НЕ СМОТРИТЕ/ĐỪNG NHÌN TÔI NỮA NHÉ

Baimunduzova Tatiana Nhikolaievna sinh tại Barnaul. Cử nhân văn chương. Hội viên Hội Nhà văn Nga năm 2001
Baimunduzova Tatiana Nhikolaievna sinh tại Barnaul. Cử nhân văn chương. Hội viên Hội Nhà văn Nga năm 2001. Hiện là Tổng Biên tập phòng dịch vụ thông tin phát thanh FM, biên tập viên tạp chí thơ Altai.
- Giải thưởng mang tên A.X. Puskin năm 2003
- Giải thưởng mang tên L.X. Merdlikin năm 2010.
 
@@@
 
Татьяна Николаевна Баймундузова
 
ВЫ НА МЕНЯ НЕ СМОТРИТЕ
 
Вы на меня не смотрите,
          мне Вашего взгляда не нужно.
Пусть останется так:
          тишина - тишиной, пустота - пустотой.
Не иду против ветра,
          я - гибкая, гибну послушно.
Не ломаюсь
          и даже не трескаюсь веткой сухой.
Мне от боли не плакать,
          от страха не вскидывать руки.
Мне на чью-то любовь
          одиночества не променять.
Мне хватает моей пустоты -
          ничегошной науки,
Где параграфы все -
          от меня, из меня, про меня.
 
@@@
 
Tatiana Nhikolaievna Baimunduzova
 
ĐỪNG NHÌN TÔI NỮA NHÉ
 
Đừng nhìn tôi nữa nhé
Chẳng cần ánh mắt anh.
Hãy đ nguyên như thế
Trống vắng và yên lành.
 
Tôi không đi ngược gió
Uyển chuyểnchếtvâng lời.
Cành khô không dám bẻ
Nứt rạn chẳng đùa chơi.
 
Không khóc vì đau đớn
Sợ chẳng nhấc được tay.
Tình ai cho tôi mến
Đơn côi chẳng đổi thay.
 
Đầy tôi sự trống trải
Không chút tri thức đời
Đoạn văn đâu tất cả
Từ tôi, về tôi thôi.
 
Dịch (перевод): 2011
Tô Ngọc Thạch