/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

ЖУРАВЛИ / ĐÀN SẾU

Rasul Gamzatov là nhà thơ rất nổi tiếng của Liên Xô, thơ ông đã được dịch ra tiếng Việt khá nhiều. tongocthach.vn xin giới thiệu bài thơ Đàn sếu là thi phẩm tiêu biểu của ông

Расул Гамзатович Гамзатов (1923 - 2003)

Rasul Gamzatovich Gamzatov

ЖУРАВЛИ

 

ĐÀN SẾU
.

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

 
Tôi dường như những người lính trận

Từ chiến trường xưa đổ máu không về

Chẳng phải họ ngủ yên dưới lòng đất si mê

Mà bỗng chốc biến thành đàn sếu trắng.

 
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса?

 

Rồi từ thuở xa xưa thầm lặng
Sếu vút bay, cất tiếng gọi ta cùng
Bởi vậy càng rầu rĩ mông lung
Ngắm nhìn trời và ta thầm kín tiếng
 
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

 

 Ngày hôm nay khi chiều tà in bóng
Tôi thấy trong thấp thoáng màn sương
Như chiến binh dàn trận tại chiến trường
Đàn sếu bay với đội hình tăm tắp.

 

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

 

Đàn sếu trắng thành con đường xa tít
Giọng ngân nga như điểm tên người
Tiếng sếu kêu khắc khoải chơi vơi
Giống tiếng Ava từ bao thế kỷ 
 
Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!

 

Tựa mũi tên sếu lượn bay lử đử
Xuyên màn sương mờ mịt phía xa vời
Đội hình ấy còn khoảng trống nhỏ nhoi 
Rất có thể dành cho tôi chỗ đó
 
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

 

Một ngày mới, tôi cùng đàn sếu nhỏ
Bơi trong chập choạng khói mù sương
Từ vòm trời sếu cất tiếng thân thương
Chào tất cả những ai còn  trên trái đất.

 

Tô Ngọc Thạch dịch năm 1991