/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tiếng nói Nhà văn

Vì thế, những người biểu tình bảo vệ quyền động vật đã gọi một cách hài hước là nỗi nhục quốc gia và di sản văn hóa.

Xem: 1548

[05-07-2017]

Bỗng tôi nhớ câu thơ của Bác Nay ở trong thơ nên có thép... mà xao xác lòng...

Xem: 1432

[23-06-2017]

Cuộc đời và sự nghiệp của anh là bản hòa tấu đẹp đẽ của tài năng, tâm hồn và nghị lực, một tấm gương sáng cho hôm nay và thế hệ mai sau.

Xem: 2068

[14-03-2017]

Đây là một kho báu để chúng ta kế thừa và suy nghẫm.

Xem: 1789

[21-11-2016]

Tôi nghĩ đã đến lúc nhà văn cần lên tiếng mạnh mẽ để bước đi cùng nhịp với đời sống. Để những đám cháy đừng xảy ra. Hy vọng là thế./.

Xem: 1838

[14-09-2016]

Tiền thuế của dân vốn nhiều mồ hôi, nước mắt, không phải lá rừng để ném qua cửa sổ, muốn tiêu gì thì tiêu, phải không các bạn?

Xem: 1861

[30-07-2016]

Hai là trong sáng tác văn học nghệ thuật nói chung về dân tộc và miền núi thì phải phản ảnh đúng với bản chất văn hóa của người dân tộc.

Xem: 1988

[21-07-2016]

Vâng, án oan chính là tội ác! Mà theo luật nhân quả thì cái ác sẽ luôn tìm cách trả thù để trừng phạt những gì thực thi bằng chính nó!

Xem: 1923

[01-07-2016]

Ngoài ra tôi còn tự mang đi bán… tổng cộng cũng gần 1 tỉ đồng.

Xem: 1778

[28-06-2016]

Cái cốt yếu là nhân cách, trí tuệ và tài năng con người đi cái xe ấy.

Xem: 1880

[15-06-2016]