/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tiếng nói Nhà văn

TRUNG QUỐC SỢ GÌ Ở VIỆT NAM?

TQ sợ người VN ở các quốc gia dân chủ biểu tình trước ĐSQ TQ để vạch rõ dã tâm của quốc gia đang có lũ lãnh đạo man rợ và lừa bịp.

TRUNG QUỐC SỢ GÌ Ở VIỆT NAM?

Trần Quang Vũ


1. Khi dùng “một vành đai, một con đường” để lừa bịp: đi với TQ thì các quốc gia cùng phát triển, TQ sợ nhất VN công bố “sách trắng” về bộ mặt thật của quốc gia này: cướp đất liền; cướp biển đảo; giết ngư dân chiếm ngư trường; bộ mặt giảo hoạt nói ngọt sớt mà làm đểu giả; chính sách nhất quán trong mọi lĩnh vực biến các quốc gia thành lệ thuộc và chư hầu; xây dựng hệ thống cướp bóc thông qua doanh nghiệp phía sau là nhà nước thao túng; các thủ đoạn thâm hiểm khống chế yếu nhân để xây dựng chính quyền theo ý muốn; không đủ văn hóa sống cùng loài người để xây dựng chính sách các bên cùng phát triển…

2. TQ sợ giới trí thức VN chỉ rõ XHCN TQ chỉ là chiêu bài lừa đảo VN chứ không phải bản chất tương đồng : “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

3. TQ sợ sức mạnh tiềm ẩn về chống ngoại xâm (cả cứng là chiến tranh xâm lược: chiếm đất, chiếm đảo; cả mềm là kinh tế, văn hóa). Đặc biệt, họ sợ giới Sỹ phu VN đủ thông thái, nhậy cảm nhận ra mọi thủ đoạn xấu của TQ từ trứng nước.

4. TQ sợ, VN khi cần thiết thì từng người dân đều trở thành chiến sỹ chống TQ. Chống xâm lược TQ giống như một bản năng tiềm ẩn trong con người VN. Mọi cơ sở kt,vh và lưu trú của người TQ xây dựng ở VN với động cơ xấu sẽ bị san bằng trong chốc lát.

5. TQ sợ người VN biết nín nhịn đồng thời nhạy cảm và trí nhớ siêu phàm nên phân biệt rất rõ người chống TQ và người thờ TQ. Người VN sẽ đồng lòng xử lý khi thích đáng. Những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc… bị điểm mặt ngay từ khi còn sống và ghi vào lịch sử. Sự im lặng bất tuân và bất hưởng ứng là sự bình lặng trước bão.

6. TQ sợ người VN ở các quốc gia dân chủ biểu tình trước ĐSQ TQ để vạch rõ dã tâm của quốc gia đang có lũ lãnh đạo man rợ và lừa bịp.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Không có mô tả ảnh.

Theo trannhuong