/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tiếng nói Nhà văn

Đây là một kho báu để chúng ta kế thừa và suy nghẫm.

Xem: 2437

[21-11-2016]

Tôi nghĩ đã đến lúc nhà văn cần lên tiếng mạnh mẽ để bước đi cùng nhịp với đời sống. Để những đám cháy đừng xảy ra. Hy vọng là thế./.

Xem: 2402

[14-09-2016]

Tiền thuế của dân vốn nhiều mồ hôi, nước mắt, không phải lá rừng để ném qua cửa sổ, muốn tiêu gì thì tiêu, phải không các bạn?

Xem: 2460

[30-07-2016]

Hai là trong sáng tác văn học nghệ thuật nói chung về dân tộc và miền núi thì phải phản ảnh đúng với bản chất văn hóa của người dân tộc.

Xem: 2609

[21-07-2016]

Vâng, án oan chính là tội ác! Mà theo luật nhân quả thì cái ác sẽ luôn tìm cách trả thù để trừng phạt những gì thực thi bằng chính nó!

Xem: 2513

[01-07-2016]

Ngoài ra tôi còn tự mang đi bán… tổng cộng cũng gần 1 tỉ đồng.

Xem: 2421

[28-06-2016]

Cái cốt yếu là nhân cách, trí tuệ và tài năng con người đi cái xe ấy.

Xem: 2501

[15-06-2016]

Vì án oan chính là tội ác! Mà theo luật nhân quả thì cái ác sẽ luôn tìm cách trả thù để trừng phạt những gì thực thi bằng chính nó!

Xem: 2496

[23-03-2016]

Cần những lý giải tiếp tục của giới chuyên môn và cả sự “biết dừng, biết đủ” của những người trong cuộc.

Xem: 2374

[26-02-2016]

Thư sau, tôi muốn anh cho ý kiến, tại sao Văn hóa đang xuống cấp, lỗi tại đâu và làm thế nào đặng cứu lấy văn hóa truyền thống.

Xem: 3433

[05-12-2015]