/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tiếng nói Nhà văn

Tiền thuế của dân vốn nhiều mồ hôi, nước mắt, không phải lá rừng để ném qua cửa sổ, muốn tiêu gì thì tiêu, phải không các bạn?

Xem: 2068

[30-07-2016]

Hai là trong sáng tác văn học nghệ thuật nói chung về dân tộc và miền núi thì phải phản ảnh đúng với bản chất văn hóa của người dân tộc.

Xem: 2205

[21-07-2016]

Vâng, án oan chính là tội ác! Mà theo luật nhân quả thì cái ác sẽ luôn tìm cách trả thù để trừng phạt những gì thực thi bằng chính nó!

Xem: 2131

[01-07-2016]

Ngoài ra tôi còn tự mang đi bán… tổng cộng cũng gần 1 tỉ đồng.

Xem: 1986

[28-06-2016]

Cái cốt yếu là nhân cách, trí tuệ và tài năng con người đi cái xe ấy.

Xem: 2086

[15-06-2016]

Vì án oan chính là tội ác! Mà theo luật nhân quả thì cái ác sẽ luôn tìm cách trả thù để trừng phạt những gì thực thi bằng chính nó!

Xem: 2078

[23-03-2016]

Cần những lý giải tiếp tục của giới chuyên môn và cả sự “biết dừng, biết đủ” của những người trong cuộc.

Xem: 1979

[26-02-2016]

Thư sau, tôi muốn anh cho ý kiến, tại sao Văn hóa đang xuống cấp, lỗi tại đâu và làm thế nào đặng cứu lấy văn hóa truyền thống.

Xem: 2755

[05-12-2015]

Đừng bao giờ coi đó như một phong trào rồi sẵn sàng ném vào những đồng tiền thuế của nhân dân một cách thiếu trách nhiệm.

Xem: 2025

[11-08-2015]

Rất mong có sự trao đổi nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng, phân tích thấu đáo về vấn đề này trước khi quyết định của cấp có thẩm quyền.

Xem: 2155

[02-07-2015]