/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tiếng nói Nhà văn

Thư sau, tôi muốn anh cho ý kiến, tại sao Văn hóa đang xuống cấp, lỗi tại đâu và làm thế nào đặng cứu lấy văn hóa truyền thống.

Xem: 4222

[05-12-2015]

Đừng bao giờ coi đó như một phong trào rồi sẵn sàng ném vào những đồng tiền thuế của nhân dân một cách thiếu trách nhiệm.

Xem: 2604

[11-08-2015]

Rất mong có sự trao đổi nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng, phân tích thấu đáo về vấn đề này trước khi quyết định của cấp có thẩm quyền.

Xem: 2752

[02-07-2015]

Song nếu nói Vì con người, vì nhân dân, thì trước hết phải bằng những hành vi…

Xem: 2704

[03-04-2015]

Nhà văn chọn lựa cô đơn cô độc đối diện với máy chữ, trang giấy trắng, hay vui thú hội hè?

Xem: 3203

[14-03-2015]

Đây chính là điều mà chúng ta nên suy nghĩ khi thực hiện việc giảm nhẹ biên chế hành chính nhà nước theo đề án mà Bộ Nội vụ đã đưa ra,

Xem: 4325

[08-03-2015]

Qua đây cũng mong các vị lãnh đạo quan tâm hơn về đời sống, chế độ chính sách cho những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc

Xem: 3178

[29-01-2015]

Lá phiếu tín nhiệm cao, nhưng phải đi liền với những sản phẩm có chất lượng cao...

Xem: 4045

[01-12-2014]

Nhưng, quy trách nhiệm cho những ai, những cơ quan nào về tình trạng hỗn loạn hiện nay trên thị trường thì... khó lắm thay.

Xem: 2811

[29-10-2014]

Ý kiến ngắn của một người ngoại đạo rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà văn nhà thơ nhà quản lý văn hóa và bạn đọc.

Xem: 2777

[03-10-2014]