/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

VUI CÙNG VŨ THÀNH CHUNG

/Đi phứa phựa, chụp lung tung. Còn ai ngoài Vũ Thành Chung - Hải Phòng.../
Bình Nguyên
 
VUI CÙNG VŨ THÀNH CHUNG
 
Đi phứa phựa, chụp lung tung
Còn ai ngoài Vũ Thành Chung - Hải Phòng
Đời mơ ở tỉnh một đồng*
Bỗng dưng kiếm bạc* sông Hồng như chơi
.
.
Hôm qua chả dám nói cười
Hôm nay vỗ bụng nhì giời nhất ta
Chấp gì mấy chú VAPA**
Gặp hai đinh các chú ra đứng đường
Người đi gió kẻ về sương
Anh xe bóng lộn thẳng đường vi vu
Đứa nào mà bảo anh ngu
Anh cho mút kẹo cao su Hải Phòng.
__________
* Huy chương bạc, đồng
** Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam