/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

THƠ VUI VỀ TĂM TRE, CHỔI

/Chổi này chổi của nhân dân. Quét bè tham nhũng một lần sạch trơn.../

THƠ VUI VỀ TĂM TRE

 

1-

Chưa mua chưa biết tăm tre

Bán ở vỉa hè giá bọt bèo thôi

Sạch răng thơm miệng mọi người

Vài nghìn là hết bệnh hôi hám mồm.

2-

Tăm tre thương hiệu “Người mù”

Tặng thày thầy thích tặng u u mừng

Tiếng đồn vang khắp cả vùng

Mời cô mời bác thử dùng mà xem?

3-

Chồng tôi hôi miệng nhất phường

Chữa bao thày thuốc nhà thương khắp vùng

Miệng, răng chẳng giảm lại sưng

Biết ngay hiệu nghiệm về dùng tăm tre.

4-

Người mù nổi tiếng tăm tre

Thơm tho răng miệng chồng đè ra hôn

Thơm từ da thịt đến hồn

Thơm sang hàng xóm tiếng đồn chẳng ngoa.

5-

Tăm tre ta nổi tiếng

Mang thương hiệu người mù

Chồng dùng vợ thấy sướng

Suốt đời tình trong mơ.

 @@@@

THƠ VUI BÁN CHỔI

 

 

 

1-

 

Chổi làm từ thứ “Lộc rừng”

 

Bà con cô bác thử dùng một phen

 

Bà dùng ông tấm tắc khen

 

Ngày mai lại gọi người quen thử dùng.

 

2-

 

Chổi này chổi nghĩa chổi tình

 

Bà con cô bác rủ mình lòng thương

 

Đời tôi gian khó đủ đường

 

Kiếm đồng bạc lẻ ngày thường nuôi thân?

 

3-

 

Chổi này chổi của người mù

 

Tặng thày thày thích, tặng u u mừng

 

Chổi này nổi tiếng khắp vùng

 

Xin người quân tử thử dùng biết ngay.

 

4-

 

Chổi này quét cửa, quét nhà

 

Quét đường vài nhát sạch ba bốn tuần

 

Chổi này chổi của nhân dân

 

Quét bè tham nhũng một lần sạch trơn.

 

5-

 

Chổi này thương hiệu “Người Mù”

 

Quét chùa chùa sạch nhà tu thường dùng

 

Quét quân tham nhũng đến cùng

 

Kinh hồn bạt vía hãi hùng chổi đây.

 

6-

 

Chổi này chổi của người mù

 

Mình dài, cán cứng gật gù đêm đêm

 

Buồn tình em mở mà xem

 

Hào hoa phong nhã đến quên đường về?

 

7-

 

Chổi này cán cứng, mình dài

 

Ở trên tiên đế bồng lai xuống trần

 

Cho đời xuân sắc mỹ nhân

 

Hồn siêu phách lạc bần thần hơn mơ.

 

 

 

(Thi An tuyển chọn)