/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

THƠ VUI VỀ MẸ CHỒNG VÀ NÀNG DÂU SAY XE

/Mẹ chồng đứng mãi đằng xa. Mới vừa nhìn thấy nôn ra mật vàng./


THƠ VUI VỀ MẸ CHỒNG VÀ NÀNG DÂU SAY XECon dâu ngửi thấy mùi xăng

Mẹ chồng đứng cạnh đã "thăng" mất rồi

Thương thay hai mẹ con tôi

Sợ xe hơn cả đâm lòi ruột ra.

 

@@@

 

Lên xe là sợ lắm rồi

Nôn thốc nôn tháo đến lòi ruột gan

Không đi thẹn với cả làng

Đi thì sợ hết mật vàng, mật xanh!

 

 

@@@

 

Con dâu vừa bước vào xe

Nôn thốc nôn tháo như đè ruột ra

Mẹ chồng đứng tít đằng xa

Mới vừa nhìn thấy nôn ra mật vàng.

Thi An
(Sưu tầm và biên soạn)