/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

THƠ VUI TẶNG NĂM BÁC

/Bác làm quan trưởng lâu rồi. Về vườn nhẵn nhụi còn ngồi vuốt râu.../
THƠ VUI TẶNG NĂM BÁC 
 
 
Bác làm quan trưởng lâu rồi
Về vườn nhẵn nhụi còn ngồi vuốt râu
Bác làm quan phó chưa lâu
Từ quan, mua sắt bán tàu làm thơ
Bác quan văn nghệ lơ mơ
Nửa đường gãy ghế đứt tơ mà buồn
Bác làm quan bé lon ton
Về ôm máy bẹt, máy tròn lông bông
Bác nằm ngủ cạnh mom sông
Rượu suông trăng lạnh mà không bóng người
Một không quan đã về giời
Bốn quan ở lại hết thời về đâu?
 
Tác giả: Nguyên Bình