/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

THƠ VUI SINH VIÊN THỜI KINH TẾ KHỦNG HOẢNG

/...Ngành Y chuyện kể như đùa. Học xong về xã được mùa hoạn heo.../

THƠ VUI SINH VIÊN THỜI KINH TẾ KHỦNG HOẢNG

.

BÀI 1

 

Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen
Ngoại thương thì đi buôn kem
Học viện Âm nhạc thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
(In tiền vàng mã, sống qua tháng ngày)
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ ghi đề đóm, mặt mày ngác ngơ.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Nay đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào... cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em muôn kiếp tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra, đã vút nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
.

BÀI 2


Đầu đường Sư phạm vá xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen
Giữa đường Quản trị bán kem
Kế bên Kế toán thổi kèn đám ma
Lập trình về đi buôn gà
Nông nghiêp về nhà lùi tiến theo trâu
Hỏi rằng Cơ khí đi đâu
Hóa ra lộn ngược xuôi tầu bắc nam
Chỉ còn Điện tử chăm làm

Suốt ngày chúi mũi vào hàng quán game.


@@@

 

BÀI 3

.

Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen
Ngoại thương thì đi buôn kem
Học viện Âm nhạc thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
(In tiền vàng mã, sống qua tháng ngày)
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ ghi đề đóm, mặt mày ngác ngơ.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Nay đang lầm lũi phụ hồ trên cao.

Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào... cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em muôn kiếp tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra đã vút nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí mua bán ve chai
Giao thông cửu vạn ngay ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất lệ sụt sùi
Xe thồ hai sọt, chào mời bán than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Đầu làng mua cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải chân gác lên cao

Bao giờ trúng số: tàu nào cũng mua

Ngành Y chuyện kể như đùa

Học xong về xã được mùa hoạn heo...

 

@@@