/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

MỘT SỐ CÂU THƠ VỀ KIẾP TU HÀNH

/Bao nhiêu sen nở trước đình. Ta gom hết nhị để mình ướp môi.../

MỘT SỐ CÂU THƠ VỀ KIẾP TU HÀNH

 

Trong chùa các cụ tụng kinh

Ngoài chùa hai đứa chúng mình tụng nhau

 

@@@

 

Tu chùa lại sợ nhớ nhà

Đành về tu giữa hai tà áo em

 

@@@

 

Đố ai hết nợ đàn bà

Để tôi cắt tóc bỏ nhà đi tu

 

@@@

 

Số em là số đào hoa

Số anh đào mỏ hai ta cùng đào

 

@@@

 

Dù anh biển rộng trời xa

Cũng không bước nổi qua tà áo em

 

@@@

 

Bao nhiêu sen nở trước đình

Ta gom hết nhị để mình ướp môi

 

Sưu tầm: ThA