/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

KIM CHUÔNG LUẬN

Thôn Thắng* gần đây nức tiếng đồn. Có chàng thi sĩ mới lai hôn
 
Tác giả: Vĩnh Bảo An
 
 
KIM CHUÔNG LUẬN
 
 
Nghe nói tay Chuông cũng lắm tài
Học hành đỗ đạt chẳng thua ai
Truyện dài xuất bản vài mươi cuốn
Thơ ngắn đăng in ngót vạn bài
Lên ngựa nhiều nơi săn với đón
Xuống xe lắm kẻ rước cùng mời
Phẩm tiên sao để tay phàm nẫng
Tớ bảo tay Chuông cũng đếch tài.
 
 
***
 
MỪNG THI SĨ KIM CHUÔNG LẤY VỢ MỚI
 
 
Thôn Thắng* gần đây nức tiếng đồn
Có chàng thi sĩ mới lai hôn
Cô dâu nghe nói xuân còn vượng
Chú rể xem ra gối đã chồn
Vài cụ lắm nhời can chớ dại
Mấy cô ít nhẽ bảo rằng khôn
Này này tớ bảo cho mà biết
Tứ khoái tam tai hãy liệu hồn.
 
_________
* Thuộc xã Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 
 
 
Ảnh theo trannhuong.com