/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

Hì hi hí hí hì hi…!

/Hoan hô bác Thuận tài ba. Dẫu phi “Thi Thánh” cũng là… “nhân thi”/
Hì hi hí hí hì hi…!
Cảm tác sau khi xem clip giới thiệu Nhà thơ Hoàng Quang Thuận
 
 
Hoan hô bác Thuận hội ta
Bác Ước, bác Hách khen là rất hay
Bác Thỉnh thì rất ngất ngây
Mồm nói, mắt nói, cái tay vờn vờn…
Đến nhà sư cũng run run
Bà coi chùa cũng ngút ngùn lời ca.
Hoan hô bác Thuận tài ba
Dẫu phi “Thi Thánh” cũng là… “nhân thi”
Hì hi hí hí hì hi…!
Người làng Giắng