/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

ĐÙA OBAMA

/Obama ẩm IC. Tự cầm ô... lại tự che đầu mình.../ Thơ TrNh

ĐÙA OBAMA

Trương TuầnObama đang thăm Cu Ba, đọc tin thấy Ngài một tay cầm ô, một tay bắt tay nên ngẫu hứng mấy câu lục bát:

Obama ẩm IC
Tự cầm ô... lại tự che đầu mình
Nước Mỹ thế mà linh tinh
Còn lâu mới thấu cái tình... vua tôi...
Tất nhiên chẳng giống nước tôi...

Theo trannhuong