/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

Chân Dung vui nhà thơ Bùi Hoàng Tám

/Đất lành Thượng Liệt nuôi anh (4). Vừa thượng vừa liệt mà thành nhà thơ…/ Thơ TN

Chân Dung vui nhà thơ Bùi Hoàng Tám

Trần Nhương

.
“Thái Bình có gã Bùi Hoàng
Tám bán quán thịt…chó làm thơ hay” (1)

Dưới trời xanh của hôm nay
Dòng sông Quan Trạng hết đầy lại vơi (2)
Bao năm rựa mận đã xơi
Khi dồi, khi chả tươi đời xáo măng
Làm báo sắc sảo hung hăng
Bắn như đạn ghém pằng pằng liên thanh (3)
Đất lành Thượng Liệt nuôi anh (4)
Vừa thượng vừa liệt mà thành nhà thơ…

-----------

(1)- Câu thơ của Bùi Hoàng Tám tự họa khi gia đình có quán thịt chó.
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tac phẩm của BHT
(3)- Hiện anh làm viêc tai báo Dân trí. Anh được tặng nhiều giải báo chí.
(4)- Quê anh ở Thượng Liệt, Đông Hưng, Thái Bình

Theo trannhuong