/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

CẤP TRƯỞNG – CẤP PHÓ

/Nói ra sợ chẳng ai th­ương. Bởi vì kinh tế thị trư­ờng thời nay./

CẤP TRƯỞNG – CẤP PHÓ

.

Việc ăn việc nói để tao

Việc suy việc nghĩ tao giao cho mày

Năm châu bốn biển dài ngày

Chu du, tìm kiếm thì mày nh­ường tao

Lên rừng xuống biển lao đao

Chui vào hang cọp thì giao cho mày

Như­ng riêng có một điều này

Thanh tra, sự cố thời mày thay tao...

 

Đêm nằm thằng phó ­ước ao

Bao giờ lên tr­ưởng cũng giao kiểu này

Để cho bõ những tháng ngày

Làm thân kiếp phó đoạ đầy phong s­ương

Nói ra sợ chẳng ai th­ương

Bởi vì kinh tế thị trư­ờng thời nay.Trung Thực