/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

TRÒ LỪA BỊP CÓ TỔ CHỨC “BIỂN SỐ XE ĐẸP”?

Thời gian gần đây trên diễn đàn Quốc hội có một số đại biểu đề nghị bỏ biển số xe có số đuôi là 49 và 53

TRÒ LỪA BỊP CÓ TỔ CHỨC “BIỂN SỐ XE ĐẸP”?

.

       Thời gian gần đây trên diễn đàn Quốc hội có một số đại biểu đề nghị bỏ biển số xe có số đuôi là 49 và 53. Hay ở các nơi đăng ký xe thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông các tỉnh thành, thì dãy số ở một biển đăng ký cộng lại rồi trừ đi 10 hay 20, mà còn dư 1 là những số xấu (một tịt). Rồi trong tháng 9 này, ngành công an đã đấu thầu rất nhiều biển số xe như: 77777, 34567, 56777, 22222, 44444, 12344, 87878, 99878, 66666,… với giá cắt cổ từ tiền tỷ trở lên. Nếu ở Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, những dãy số trên cho không cũng chẳng ai lấy, vì theo phái duy tâm dân tộc Pạc Và là những số xấu và rất xấu. Ví như, dãy số 77777, tức 7.777 lần mất mát. Hay số 22222, tức 2.222 lần bị cắt tai hay xẻo mũi. Hay số 44444, tức 4.444 lần chết. Hay số 87878, tức 878 lần thất bát,…Đây chỉ là những dãy số dễ nhớ mà thôi. Và những người bỏ tiền ra đấu giá và cán bộ cơ quan đấu giá, hay khá nhiều Đại biểu Quốc hội đương thời chẳng hiểu biết gì về văn hóa số đẹp, số xấu, mà mình đưa ra.  

       Ngạn ngữ thời Nguyễn (1802 – 1945) có câu “49 chưa qua, 53 đã tới”. Câu nói ám chỉ tuổi hạn của mỗi người theo nhiều cách giải thích khác nhau. Vì tuổi thọ trung bình của con người thời phong kiến khá thấp: Thời Trần (1225 – 1400) bình quân 35 tuổi, tới thời Nguyễn (1802 – 1945) được nâng lên 40 - 45, đến thời cách mạng (sau 1945) cũng chỉ trên dưới 50, nên tục 50 tuổi được mừng lên lão vẫn còn áp dụng ở một số vùng nông thôn ngày nay. Còn xét về mặt khoa học, thì khi người ta bước vào “tuổi sang chiều”, sức khỏe không còn sung mãn như trước nữa. Chính vì vậy, lúc này dễ bị ốm đau bệnh tật dẫn đến tử vong.

.

       Ta phải khảng định rằng, những người đưa ra các con số trên cũng chẳng hiểu thế nào là số xấu, số đẹp, bởi nước ta bị ảnh hưởng nền văn hóa phía Nam Trung Hoa từ rất xa xưa, cụ thể là các dân tộc nói tiếng Pạc Và.  Theo quan niệm của phái duy tâm phía Nam Trung Hoa, thì số 4 (四) âm Hán đọc là “si”, mà chữ tử (死) nghĩa là “chết”, đọc theo âm Hán cũng là si. Do vậy người Nam Trung Hoa cho số 4 là chết chóc. Tương tự như vậy số 2 (二), phiên âm Hán Việt là “Nhị”, cũng liệt vào số xấu, vì có tới 3 từ đồng âm không ngon nghẻ gì. Từ nhị (刵) đồng âm là xéo tai, một hình phạt ngày xưa, hay từ nhị (劓) đồng âm khác là cắt mũi, một hình phạt ngày xưa, hay từ nhị (渳) đồng âm khác nữa là tắm rửa cho người chết trước khi khâm liệm. Hay số 7 (七), phiên âm Hán Việt đọc là “thất”, còn từ đồng âm với chữ thất là từ (失) nghĩa là mất mát, hay chữ thất đồng âm khác (室) là huyệt chôn. Hay từ lục (六) có nghĩa là số 6, từ đồng âm “lục” (祿) hay còn đọc cách khác là “lộc”, nên người Pạc Và cho là có lộc. Những từ đồng âm khác với chữ “lục” là (僇) nghĩa là nhục nhã, hay từ đồng âm “lục” khác (剹) nghĩa là giết rồi phanh thây,… Hay chữ bát (八) có nghĩa là số 8, từ đồng âm với chữ bát (盋) nghĩa là cái bát ăn, hay từ bát đồng âm khác (缽) nghĩa là “cái bát ăn xin của nhà sư”. Còn từ đồng âm khác với chữ bát là (泼), hay (潑) nghĩa là ngang ngược, té hắt nước, hay từ bát đồng âm khác nữa (茇) nghĩa là cái lều tranh… Nghĩa dở, thì người ta không “ghép” vào, mà chỉ ghép “cái có lợi cho mê tín dị đoan” thôi, giống như mấy “thày bói đề” thời nay.

       Hay tại vùng có người Pạc Và sinh sống, người ta kỳ thị các số 2, số 4, số 7, hay số 78…, nhưng các số 02, 04, 07, hay 078… hay 002, 004, 007, hay 0078 lại được ưa chuộng (số đẹp), vì nó có thể dịch nghĩa theo mấy “thầy phán số đề” là “không bị cắt mũi”, “không bị chết”, “không mất mát”, “không thất bát”… Hay những con số 020202, 040404, 070707, 078078, hay 000002, 000004, 000007, 000078… lại là những số rất đẹp. Hay tại một số quốc gia phương Tây người ta loại bỏ số 6 và số 13. Số 6 đối với người Pạc Và là số đẹp, nhưng tiếng Anh số 6 (six) nghĩa là “gày còm ốm yếu”.

       Tất cả những việc bỏ số 13, hay số 49, hay số 53, hay số 7, số 4, số 2… hay đấu giá các dãy số 87878, 34567, 86868, 88888… chỉ là việc tuyên truyền “mê tín dị đoan” và làm giàu cho một số cá nhân tin vào bói toán mà thôi. Nếu vào thời bao cấp, thì những người đề xuất thực hiện bỏ các số 13, 49, 53… hay cho đấu thầu các dãy số đang mở thầu, chắc chắn bị “ngồi nhà đá”.

       Mong rằng các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương chưa tường tận về văn hóa thế nào là số đẹp, số xấu, thì đừng tiếp tay cho việc làm “mê tín dị đoan” thêm nữa.

THI NGỌC