/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

CƠN DÔNG (БУРЯ )

/Ты видел деву на скале. В одежде белой над волнами.../

Пушкин Алексaндр Сергeевич (1799 - 1837)

 

БУРЯ 

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами,


Когда луч молний озарял
Ее всечасно блеском алым
И ветер бился и летал
С ее летучим покрывалом?

Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

(1825
г.) - Пушкин

@@@

Pushkin Aleksandr Sergeyevich
(1799 - 1837)

 

CƠN DÔNG

 Anh thấy thiếu nữ yêu kiều trên tảng đá

Mặc đồ trắng bên con sóng triền miên

Cơn dông mịt mùng bất chợt nổi lên

Biển trào dâng đùa vui cùng bờ bến

 

Khi tia chớp nhì nhằng sáng láng

Khảm nên em lộng lẫy sắc đỏ tươi

Gió thổi vào người dữ dội muôn nơi

Làm cuốn bay tấm khăn voan che phủ?

 

Biển tuyệt vời trong mịt mùng dông tố

Trời âm u muôn ánh hào hoa.

Nhưng tôi tin thiếu nữ trên tảng đá nguy nga

Đẹp hơn nhiều bầu trời và sóng, bão.

 

(Năm 1825) - Puskin
Tô Ngọc Thạch dịch (Перевёл): 1978