/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

ПОЭТ НА КЛАДБИЩЕ - THI SĨ TRONG NGHĨA TRANG

/Tại sao, ở đâu có những lối mòn. Muôn ngôi mộ và những cây thánh giá?.../
Зиновьев Николай Александрович
 
ПОЭТ НА КЛАДБИЩЕ
 
— Зачем, где тропки узкие,
Надгробья и кресты?
— Вставайте, люди русские! —
Кричишь, безумец, ты.
В ответ здесь лишь молчание
Смешалось с гулом пчёл.
— Сюда я от отчаянья
Из города пришёл.
 
@@@
 
 
Dinoviev Nhicolai Aleksandrovich
 
THI SĨ TRONG NGHĨA TRANG
 
- Tại sao, ở đâu có những lối mòn
Muôn ngôi mộ và những cây thánh giá?
- Hãy đứng lên, nhân dân Nga yêu quý!
- Em thét lên, như một người điên.
Trong câu trả lời đâu đây là sự lặng yên
Xen tiếng vù vù của loài ong pha trộn.
- Từ thành phố đến đây, tôi không còn hy vọng.
 
              Dịch (перевод): 2006
Dịch giả Tô Ngọc Thạch