/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

Вершины в тумане - NHỮNG ĐỈNH CAO MÙ SƯƠNG

/Khấp khởi mặt trời nhô. Tôi hát cùng với gió. Rồi nghe đâu đây đó. Lời bất tử hồn mình!/ Thơ Anhia

Анна Александровна СамойловаВершины в тумане

 

Вершины в тумане,

                и снег выпал ночью в горах.

И я на тропинке стою

                и неведом мне страх.

Я радуюсь солнцу,

                я вместе с ветрами пою.

Я слышу здесь, слышу…

                бессмертную душу мою!@@@

 

Samoilova Anna Alekxandrovna

 

NHỮNG ĐỈNH CAO MÙ SƯƠNG

 

Những đỉnh cao mù sương

Đêm tuyết giăng đầy núi

Trên lối mòn bối rối

Tôi không chút âu lo

 

Khấp khởi mặt trời nhô

Tôi hát cùng với gió

Rồi nghe đâu đây đó

Lời bất tử hồn mình!


Tô Ngọc Thạch dịch (Перевёл): 2013