/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

“УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ”/Không thể hiểu nước Nga bằng trí não

/Không thể hiểu nước Nga bằng trí não. Không thể đo nước Nga bằng thước ác-sin/
Fyodor Ivanovich Tyutchev (05/XII/1803 – 27/VII/1873). Là nhà thơ Nga, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Xanh Petecbua (1857). Tyutchev cùng với Puskin và Lermontov là ba nhà thơ trữ tình lớn nhất nước Nga thế kỷ 19.
 
Фёдор Иванович Тютчев (1803 – 1873)
 
“УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ”
 
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866
 
@@@
 
Fyodor Ivanovich Tyutchev (1803 – 1873)
 
“KHÔNG THỂ HIỂU NƯỚC NGA BẰNG TRÍ NÃO”
 
Không thể hiểu nước Nga bằng trí não
Không thể đo nước Nga bằng thước ác-sin*:
Ở nước Nga có một điều độc đáo
Tới nước Nga chỉ đặt cược niềm tin.
 
28/XI/1866
__________
*Đơn vị đo chiều dài của Nga, bằng 0.71m
 
Dịch (перевод): 1986