/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

Стихитворение ЯМОЧКИ Вьетнамского поэта То Нгок Тхать...

Xem: 3442

[15-01-2014]