/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

/An erratic cold getting into the long sleep. In the wind of time thatched roofs wear out for keep.../

Xem: 1983

[24-02-2014]

Chênh vênh chiều đổ lặng thầm vào mơ

Xem: 2188

[14-02-2014]

“Đêm giữa ban ngày”** dứt day lòng nhói buốt

Xem: 2135

[14-02-2014]

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Горного Алтая, в которым крае поэт То Нгок Тхать жил и училься

Xem: 2242

[15-01-2014]

Nghĩa trang Cựu Viên (hay nghĩa địa Tàu) nằm ngay chân đồi Thiên Văn, quận Kiến An, Hải Phòng đã có từ khá lâu...

Xem: 3619

[15-01-2014]

Стихитворение ЯМОЧКИ Вьетнамского поэта То Нгок Тхать...

Xem: 3739

[15-01-2014]