/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

/An erratic cold getting into the long sleep. In the wind of time thatched roofs wear out for keep.../

Xem: 3436

[24-02-2014]

Chênh vênh chiều đổ lặng thầm vào mơ

Xem: 4392

[14-02-2014]

“Đêm giữa ban ngày”** dứt day lòng nhói buốt

Xem: 3843

[14-02-2014]

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Горного Алтая, в которым крае поэт То Нгок Тхать жил и училься

Xem: 3935

[15-01-2014]

Nghĩa trang Cựu Viên (hay nghĩa địa Tàu) nằm ngay chân đồi Thiên Văn, quận Kiến An, Hải Phòng đã có từ khá lâu...

Xem: 5343

[15-01-2014]

Стихитворение ЯМОЧКИ Вьетнамского поэта То Нгок Тхать...

Xem: 5411

[15-01-2014]