/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

BỐN TƯ NĂM MỚI GẶP NHAU

/Sang hèn đâu kể được thua. Công hầu chức tước trò đùa thế gian…/ TA

BỐN TƯ NĂM MỚI GẶP NHAUBốn tư năm mới gặp nhau

Thoắt thôi giờ đã mái đầu bạc phơ

Thằng trên đỉnh núi tơ mơ

Thằng hàm tướng tá bên bờ yên vui

Dẫu rằng ở chín tầng trời

Cũng như chiếc lá vàng rơi cuối mùa

Sang hèn đâu kể được thua

Công hầu chức tước trò đùa thế gian…

 

Thương cho thằng ở đại ngàn

Thằng nơi biển cả, cồn hoang không về

Chiến tranh cướp mất lời thề

Mẹ khô nước mắt, bạn bè mỏi mong

Bao nhiêu thương nhớ khôn cùng

Dồn ly rượu đắng rưng rưng nỗi niềm

Chén này uống cạn tình duyên

Chén sau uống hết buồn phiền ưu tư

 

Rồi mai xuống đó ngất ngư

Diêm Vương mới phán ai cừ hơn ai.


ThA